Skip to content

Izvođenje radova – naše reference

Kelt kompanija u potpunosti raspolaže svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za uspješno izvođenje radova.
Posebno smo ponosni na naše reference iz oblasti završnih radova u građevinarstvu.